Економија

Најважније економске теме из Србије. Свакодневно вести из економије.

Најава новог „гушења“

(Фото: Јужне вести)

Београд – Изјава председника Србије Александра Вучића да је „држава дозволила нишком аеродрому да се развија иако узима путнике београдском“ класичан је пример ретроградног централизма, али и најава потенцијалног гушења развоја овог аеродрома, што је држава већ практиковала у претходном ...

Read More »

Од дознака више од 2,8 милијарди евра годишње

(Фото: Thinkstock)

Београд – Према подацима Народне банке Србије, по основу новчаних дознака из иностранства у десет месеци прошле године на адресе наших грађана стигло је 2,4 милијарде евра, што је 7,5 одсто више у односу на исти период 2016. Судећи по ...

Read More »

Бе­нефицирани пен­зио­нери нису под лупом ревизора

(Фото: Thinkstock)

Београд – Не­дав­ни по­да­так др­жав­ног ре­ви­зо­ра да је од око 110.000 рад­ни­ка ко­ји има­ју бе­не­фи­ци­ра­ни стаж у Ср­би­ји, чак 65.000 њих за­по­сле­но у др­жав­ним ор­га­ни­ма до­би­ло ту при­ви­ле­ги­ју на осно­ву не­ја­сно де­фи­ни­са­них кри­те­ри­ју­ма, за­бри­ну­ло је и мно­ге пен­зи­о­не­ре ко­ји су ...

Read More »

Хотел „Славија лукс“ продат Матијевићу

Београд-Један од три хотела из комплекса „Славије“, Лукс, продат је јуче за 6,5 милиона евра фирми Петра Матијевића, Мат Реал Естате.   Извршитељ подигао цену хотела Славија – са претходних 5,9 милиона, вредност скочила на 9,4 милиона евра Новом власнику ...

Read More »

Заблуда да око лешника нема посла, али зарада…

Лешници (Фото: Thinkstock)

Бачка Паланка – Породица Мијатовић, из Бачке Паланке, пре осам година почела је да се бави производњом лешника, а тек за неколико година очекује пун род тог језграстог воћа. Како тврди власник засада леске Миро Мијатовић, а преноси РТВ, њих ...

Read More »

За­натли­је попра­вља­ју, али у ЕУ

(Фото Пиксабеј)

Су­бо­ти­ца – Пред­у­зет­ни­ци у гра­ђе­ви­нар­ству, вла­сни­ци при­ват­них уго­сти­тељ­ских обје­ка­та или ауто­ме­ха­ни­чар­ске ра­ди­о­ни­це, сви су ује­ди­ње­ни у исто­вет­ној не­во­љи – твр­де да не мо­гу да на­ђу до­бре за­на­тли­је и мај­сто­ре. „Си­ту­а­ци­ја је ка­та­стро­фал­на, а и то мо­жда ни­је до­вољ­но ја­ка реч ...

Read More »

Пад незапослености не прати раст броја запослених

Незапосленост (Фото: Новости)

Београд – Иако се власт често хвали подацима о све већем броју запослених и све нижој стопи незапослености, статистика која би то требало да потврди, уноси више забуне и неповерења чак и међу аналитичаре. Они објашњење за ове податке не ...

Read More »

Стране фирме повлашћене у Србији, на домаћим се иживљавају

(Фото: Танјуг)

Београд – Банке у Србији не прате домаћу привреду, па су наше грађевинске фирме у подређеном положају у односу на стране, које лако обезбеђују гаранције. Стога домаћа предузећа тешко добијају послове у иностранству а у земљи углавном изводе подизвођачке радове ...

Read More »