Tag Archives: Косово

Срби би на референдуму изабрали Косово

Београд – Ако би био одр­жан ре­фе­рен­дум са пи­та­њем „Ко­со­во или Европ­ска уни­ја“, ве­ћи­на гра­ђа­на иза­бра­ла би да Ко­со­во оста­не у са­ста­ву Ср­би­је, по­ка­зу­је ис­тра­жи­ва­ње „Прав­де“. На иде­ју да се евен­ту­ал­но рас­пи­ше ре­фе­рен­дум на ко­јем би се на­род раз­ре­шио ову ...

Read More »

Угроженe Богдановићеве лажи о КиМ

Београд – Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић сматра да ће привремени споразум Владе Србије и Кфора ипак бити испоштован, уз оцену да прекидом седнице представника четири општине о споразуму и деблокади путева, упућена лоша порука грађанима севера Косова. ...

Read More »

Специјалне везе увод у поделу

Приштина – Пла­ном Мар­ти­ја Ах­ти­са­ри­ја, ко­ји је Бе­о­град од­ба­цио, а ко­ји за шиптарску владу и ме­ђу­на­род­ног ци­вил­ног по­сред­ни­ка Пи­те­ра Феј­та пред­ста­вља днев­ни за­да­так, пред­ви­ђе­но је да оп­шти­не са ве­ћин­ским срп­ским ста­нов­ни­штвом ус­по­ста­ве спе­ци­јал­не ве­зе са Ср­би­јом. Ипак, они при­ме­ну тог ...

Read More »

Косово: „Дан Д“ за барикаде

Лепосавић – Заједничка седница скупштина четири општине на северу Косова одржаће се данас у Лепосавићу када ће бити донета одлука о уклањању барикада. Протекла ноћ на барикадама које Срби на северу Косова држе већ две недеље прошла је мирно. Очекује ...

Read More »

„НАТО И ЕУ не могу да заштите Косово“

Приштина – Услед избијања кризе на северу Косова и неутралног става Кфора И Еулекса према статусу, шиптарске институције би требало да размишљају о формирању војног савеза са земљама које су признале његову независност и које подржавају територијални интегритет Косова, пише ...

Read More »

Завршен састанак Тадића и Срба са КиМ

Београд – Састанак председника Србије Бориса Тадића и представнкика српских општина са севера Косова и Метохије завршен је вечерас после три сата разговора. За сада није познат исход вечерашњег састанка Састанак одржан у Београду у згради Председништва Председници општина са ...

Read More »

РОСУ спремне за нови напад

Приштина – При­вре­ме­ним спо­ра­зу­мом о ре­жи­му на ад­ми­ни­стра­тив­ним пре­ла­зи­ма на се­ве­ру „де­ли­мич­но је за­о­кру­же­на др­жав­ност Ко­со­ва на це­лој те­ри­то­ри­ји“, што је и био циљ ак­ци­је спро­ве­де­не 25. ју­ла, твр­ди Ха­шим Та­чи. Сле­де­ћи ко­рак је ус­по­ста­вља­ње нелегалних шиптарских структура се­вер­но од ...

Read More »

Председници општина са Тадићем

Београд – Председници општина са севера КиМ отпутовали су у Београд, где ће се данас поподне састати са председником Србије Борисом Тадићем. Председници општина обавестиће га о ситуацији на северу Космета, сазнаје Танјуг. Грађани на северу Косова и Метохије провели ...

Read More »