Правила коришћења

АУТОРСКА ПРАВА

Васељенска ТВ не задржава ни једно ауторско право. Слободно преузимајте све садржаје за које сте заинтересовани.

КОМЕНТАРИ ПОСЕТИЛАЦА

Кад је реч о коментарима посетилаца, Васељенска ТВ задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје као и садржаје који су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању. Свако позивање на кршење Устава Републике Србије повлачи необјављивање коментара. Васељенска ТВ не одговара за коментаре посетилаца.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ ВЕБ СТРАНИЦЕ

Васељенска ТВ не сноси одговорност за садржај веб страница ван свог портала.

ОГЛАШАВАЊЕ

Васељенска ТВ није одговорна ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу, јер се ради о пословном односу између посетиоца портала и оглашивача.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Васељенска ТВ може у свако доба може да измени или допуни Правила.