(Фото: Википедија)
(Фото: Википедија)

Како предузетник-паушалац у Србији прима плату?

Београд – Предузетници, власници приватних радњи коју самостално обављају делатност, представљају најзаступљенији облик организовања у привреди Србије. Приликом започињања приватног бизниса, ради решавања питања правне форме фирме, битан је избор модела опорезивања. Између осталог, од модела опорезивања зависи систем исплата зарада сваког предузетника.

Редовни месечни износ који предузетници себи исплаћују као лично примање евидентира се у пословним књигама као њихова лична зарада, на основу које се обрачунавају и исплаћују порези и доприноси.

Лична зарада, популарно названа плата, није обавезна категорија. То је могућност за коју се предузетник опредељује. На предузетнику је да изабере хоће ли је себи исплаћивати – и у том случају је обавезан да води пословне књиге; или неће – и тада се сврстава у такозване паушалце, односно предузетнике који не воде пословне књиге, већ плаћају порезе и доприносе на паушално одређен износ.

Наиме, паушалцима Пореска управа посебним решењем одређује фиксни износ пореза и доприноса, а они га плаћају независно од остварених резултата пословања.

Када Пореска управа одобри захтев предузетника за паушално одређивање пореза и одреди његов износ, паушалац има обавезу да једном месечно (до 15. у месецу за претходни месец) тај износ плати.

Дакле:

 • право на исплату личне зараде имају само предузетници који воде пословне књиге (независно од тога да ли делатност обављају из радног односа или ван радног односа)
 • предузетници-паушалци немају право на исплату личне зараде.

 

Плата или основица за доприносе


Оно што паушалци примају као такозвану плату, заправо је поменута основица за доприносе, која се на њихов рачун пребацује најчешће под шифром 241, мада се и под шифрама 266, 289 и 290 такође могу пребацити средства с рачуна фирме на лични рачун њеног власника.

Предузетници-паушалци могу да подижу новац без правдања рачуна, уз ограничење дневне исплате, тзв. лимит за паушалце који износи највише 150.000 динара.

Предузетник-паушалац може да подигне са свог рачуна све што заради и да то слободно троши, будући да је решењем добијеним од Пореске управе цео приход његове фирме опорезован. При подизању новца из своје радње, паушалац не плаћа додатни порез.

Паушални модел опорезивања предузетника погодан је превасходно за мале бизнисе и оне који имају унапред уговорене велике послове и у најави значајнија редовна примања.

Подношење захтева

Предузетник који се определи за овај вид пословања требало би да преда Захтев за паушално опорезивање до 30. новембра текуће године за наредну годину, односно 15 дана од датума уписа код Агенције за привредне регистре, у случају да тек почиње да послује. Пореска управа има обавезу да донесе решење о паушалном опорезивању у року од 30 дана.  

Како се одређује пореска основица за паушалце

Приликом одређивања пореске основице за паушално опорезивање предузетника, полази се од просечне бруто зараде у Србији, а у београдским општинама од просечне зараде у општини у којој се налази седиште фирме.

Осим тога, узимају се у обзир године старости предузетника, његова способност и статус – да ли у предузетништво улази као запослени или без радног статуса. Мања је пореска основица уколико се ради о запосленима, будући да у том случају не плаћају двоструко доприносе (као паушалац и као запослени) за здравствено осигурање и за незапосленост. Пореска основица зависи и од броја запослених; конкуренције, тржишних услова и места седишта фирме.

За исту делатност основице за паушалце у приградским београдским општинама и неразвијеним општинама у Србији су ниже него у већим градовима.

Због тога се неретко дешава да предузетници као место регистровања своје фирме бирају места у којима важи нижа пореска основица.

 

Драган Антић

2 коментара

 1. наш град Врање је руска реч. Код њих се то пише овако: враньё. Код њих то значи превара, лаж, неистина.
  Паметном доста. Значи ипак је тачно, да у Врање има лагање!!

 2. Наш град Врање је српска реч.
  Она потиче од коња вранаца а на српском се пише
  ВРАНАЦ
  Вранци су отпорни, племенити српски коњи које су сељаци радо гајили и на основу њих је ВРАЊЕ добило име.
  Тамо су гајили најбоље вранце.
  Мехмед Паша Соколовић је све своје коње отимао од Врањанаца.
  Шарац Краљевића Марка је био вранац из Врања.
  Ух!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

(Фото: http://www.tvsrbija.net/)

Колико кошта Велика пропаганда лажи

Полудели Александар Вучић, бориће се за медијски мрак до последњег српског динара ...

(Фото: Принтскрипт)

У последњих 5 година из Србије се иселило пола милиона људи а земља је задужена са још 10 милијарди евра

Београд – Александар Вучић обмањује јавност о задужености земље. Резултат његове власти ...